Charlotte Voncken

(14 oktober 1981)

Charlotte Voncken

 “Het is een passie van me om het vrouwelijke principe terug in ere te brengen. Dit doe ik door haar -middels eeuwenoude cultuur- onderdrukte seksualiteit te bevrijden in mijn sensuele inktschetsen. Het vrouwelijke wordt als het ware vanuit een duistere geschiedenis in het licht gezet. Daarnaast maak ik ook olieverfschilderijen.”

De binnenwereld vanuit het vrouw-zijn wordt weerspiegeld door een portret, een expressie van een vrouwfiguur; een innerlijk weten dat waarheid is.

“Voor mij staat het vrouwelijk principe het dichtst bij de bron, de cyclus van de natuur, de schepping.
Vol ongeloof zie ik dan ook rond in deze wereld waarin we leiders die de natuurwetten en kosmische wetten niet kennen te veel ruimte hebben gegeven…

In mijn kunstenaarschap houdt mijn feminisme stand omdat ik de vrouwelijke vormen goddelijk vind. Mogelijk portretteer ik in de toekomst ook mannen die hun vrouwelijke kant kunnen dragen en die zo een zachtheid, kwetsbaarheid, verbinding en liefde kunnen tonen waar ik me door laat raken.”

Kwetsbaarheid als kracht is de boodschap, zowel in beeld als in woord, in dans als in mijn werk als coach. Voluit leven in kwetsbaarheid; “I’d rather be killed by passion than by fear of death.”